Quả xôi gấc 6 tim 

Quả xôi gấc 6 tim 

Mã sản phẩm: MQ10

Giá tiền: 400.000 VNĐ

Xôi gất làm từ 100% gất tươi để tạo màu đỏ tự nhiên, không sử dụng phẩm màu.

 Đặt Hàng  Tiếp tục mua