MÂM QUẢ TRÁI CÂY KẾT RỒNG PHỤNG

MÂM QUẢ TRÁI CÂY KẾT RỒNG PHỤNG

Mã sản phẩm: MQ23

Giá tiền: Liên hệ

Trái cây được kết thành rồng phụng, điểm độc đáo trong sính lễ mâm quả cưới

 Đặt Hàng  Tiếp tục mua