Quả xôi gấc 5 ổ tim + 1 con gà ta hấp cách thủy 1,7kg  

Quả xôi gấc 5 ổ tim + 1 con gà ta hấp cách thủy 1,7kg  

Mã sản phẩm: MQ11

Giá tiền: 600.000 VNĐ

Xôi gất làm từ 100% gất tươi để tạo màu đỏ tự nhiên, không sử dụng phẩm màu.

 Đặt Hàng  Tiếp tục mua